Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2014

9652 6d64
wypisz wymaluj ja. Kot i włosy się zgadzają ;p
Reposted fromIriss Iriss viasom3thingwild som3thingwild
untitled | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viaallnight allnight
7857 83f8
Reposted fromget-fit get-fit vianataliana nataliana

July 09 2014

6933 019a 500
Reposted fromunterland unterland viaPuszkowa Puszkowa
7312 b86a 500
ohohooh :D
Reposted fromIriss Iriss viarawwwr rawwwr
5108 fd1d
Reposted fromjustMeee justMeee viarawwwr rawwwr
9527 9b7f 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viawiksz wiksz

July 08 2014

0576 9bf6 500
0503 c9fa
Reposted fromayati ayati viainherownway inherownway

- Bóg dał nam 2 ręce,
dał nam 2 nogi,
dał nam dwoje oczu,
ale serce tylko jedno...
bo gdzieś tam w świecie jest to drugie, przeznaczone tylko dla Ciebie

Reposted fromgrungedelirium grungedelirium viamefir mefir
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
Reposted frombzdura bzdura viabigevilgrin00 bigevilgrin00
1168 76ff
Reposted fromnyaako nyaako vialucywithdiamonds lucywithdiamonds
2223 da97 500
0395 4480
Reposted fromTheSnufkin TheSnufkin viadrttop drttop
5040 2260
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakoagulant koagulant

July 07 2014

5056 7862
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
0001 b951
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl